15. Forum Młodej Logistyki

Dodano: 7 kwietnia 2017

Forum Młodej Logistyki (FML) jest platformą od lat łączącą studentów oraz przedstawicieli świata logistyki. W tym roku wydarzenie odbyło się w pierwszej połowie marca w gmachu Politechniki Warszawskiej. Oprócz Targów Pracy, na których pokazywaliśmy naszą propozycję programu stażowego, FML towarzyszył też konkurs, w trakcie którego skonfrontowano teorię z praktyką. Prace i wystąpienia przygotowane przez studentów były oceniane przez kapitułę ekspertów. Naszą firmę podczas targów pracy na 15. Forum Młodej Logistyki reprezentowali: Magdalena Filipska, Krzysztof Szczepański i Rafał Żurowski.  W tym roku wśród oceniających naszym ekspertem był Jacek Łubniewski, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów.

Jacek Łubniewski, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów Dzięki Forum Młodej Logistyki studenci mogą poznać profil działalności przedsiębiorstw z branży TSL (Transport Spedycja Logistyka). Natomiast my jako firma mamy szansę dotrzeć do potencjalnych pracowników czy partnerów biznesowych. Forum jest również okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między specjalistami i studentami. Jednym z elementów wydarzenia jest konkurs, w ramach którego studenci kół naukowych prezentują swoje pomysły przed Kapitułą Ekspertów, w której ja także w tym roku mogłem pracować. To doskonała okazja do konfrontacji teorii z praktyką. Świeże spojrzenie studentów jest zazwyczaj pełne fantazji i kreatywności, natomiast my, wieloletni pracownicy, dostrzegamy ograniczenia rynku czy po prostu codziennych realiów. Dzięki takim spotkaniom środowisko akademickie oraz biznesowe ma szansę inspirować się wzajemnie. Jest to również forma zachęty do dalszej współpracy i budowania relacji.